Februari

cTrap stoppar effektivt lukt av tobaksrök som tränger in från angränsande lägenhet(er) genom otätheter i tak/golvkonstruktionen.

Fortsätt läsa

April

I ett rum där väggarna innehöll tjärmaterial täcktes större delen av väggytorna med cTrap vilket ledde till att lukten försvann och att luftkoncentrationen av PAH minskade från 1726 till 139…

Fortsätt läsa
Stäng meny