En cTrap-installation gjord 2013 ledde till en minskning av golvemissioner från 63 till 1.5 ug/m3 2-etylhexanol (riktad mätning). Vid en uppföljning 6 år senare visas att det lägre värdet kvarstod,…

Februari

cTrap stoppar effektivt lukt av tobaksrök som tränger in från angränsande lägenhet(er) genom otätheter i tak/golvkonstruktionen.

Maj

Samtliga sökta patent i USA, Kanada, Kina samt Europa beviljas.