cTrap behövs vid luktproblem eller om man får symptom när man vistas inomhus. Orsaken kan vara att man har använt impregneringsmedel och fuktskydd, som till exempel kreosot eller klorfenoler. Kreosot är en tjärprodukt som bl a innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH) vilka avger en tjärliknande lukt. Flera PAH är carcinogena. Klorfenoler kan bilda kloranisoler som har en genomträngande mögelliknande lukt. Det kan också handla om irriterande eller skadliga ämnen som bildats av att fukt tillåtits verka på limmer, mjukgörare i plastmattor, linoleummattor mm. Tobaksrök som tränger från en rökande granne via otätheter i byggnaden kan också upplevas som störande.
De första indikationerna på skadliga emissioner i inomhusluften är att luften har en obehaglig lukt, känns tung att andas eller att du upplever så kallade sjuka hus-symptom. Fysiska symptom kan vara huvudvärk, hosta, astma, andningssvårigheter, luftvägsinfektioner, bronkit, allergisk rinit, eksem, irriterade slemhinnor med mera. Vi rekommenderar att en professionell skadeutredare gör en grundlig utredning. Visar det sig att fastigheten har en förhöjd halt av emissioner är cTrap en väl beprövad lösning med god effekt i de flesta miljöer.

Att enbart öka ventilationen reducerar visserligen koncentrationerna av luftföroreningar, men hindrar inte föroreningarna från att fortsätta att kontinuerligt spridas till inomhusluften. cTrap låser in emissionerna redan vid källan. Därigenom når de inte inomhusluften överhuvudtaget.

cTrap är en emissionsspärr men ingen fuktspärr. Detta innebär att duken binder in emissioner samtidigt som den låter fukt passera obehindrat (Z=200 s/m). Duken kan appliceras på vilket underlag som helst utan att orsaka fukt- och mögelproblem. Den är dessutom helt fri från kemikalier och fungerar utan att förbruka energi.

cTraps olika lager
cTraps olika lager

Nej. cTrap ska användas efter en åtgärdad fuktskada. Om det finns synligt mögel ska det avlägsnas. Täck därefter ytan med cTrap för att förhindra att eventuella kvarvarande mögelrester eller andra fuktorsakade emissioner når inomhusluften.

Nej. Duken kan även installeras på väggar och tak med samma goda resultat. Var cTrap installeras beror på var emissionerna utsöndras från. Kontakta en professionell skadeutredare för att få hjälp med att mäta detta. 

cTrap ger ett fullgott skydd under byggnadens hela livslängd. Denna bedömning baseras på gjorda mätningar av vanligt förekommande emissionsämnen i drabbade byggnader i relation till cTrap-dukens adsorptionskapacitet.

Nej. cTrap innehåller inga kemikalier och inga kemikalier används vid installationerna. Att cTrap är en kemikaliefri produkt är viktigt för oss. Kemikalier ska tillverkas och lagras, transporteras och lagras på nytt, för att sedan appliceras i en byggnad. Dessutom ska byggnaden en gång rivas, varvid kemikalierna riskerar att lakas ur de förorenade materialen och hamna i grundvattnet. Samtliga dessa moment innebär risker för människa och miljö. Allt detta kan man undvika genom att använda cTrap.

cTrap-duken släpper igenom fukt men ska inte stängas in i fukt.

Ska du installera cTrap på ett fuktavgivande betonggolv ska du först lägga en lämplig fuktspärr (till exempel en 0,2 mm polyetenduk eller annan lämplig spärr). Därefter lägger du cTrap, och slutligen ett valfritt ytskikt.

cTrap kan eliminera eller minska de hälsoproblem som följer av att vistas i ett hus som är ”sjukt”, till exempel efter en fuktskada. Att inomhusluften blir friskare med cTrap märks i princip omedelbart (minuter eller timmar) efter installation. Vi får många tacksamma kommentarer om att besvär såsom huvudvärk, hosta, astma, hudirritationer med mera har försvunnit eller avsevärt reducerats efter att cTrap har installerats. 

Nej, cTrap beställs direkt via oss.