Vår affärsidé är att enkelt och effektivt säkerställa hälsosam inomhusluft. Vi människor tillbringar upp emot 90 % av vår livstid inomhus. Därför är det av största vikt att vår inomhusluft är frisk. cTrap ska vara det självklara förstahandsvalet för att åtgärda emissionsproblem. Vi vill även att cTrap ska användas i ett så tidigt skede som möjligt för att säkra frisk luft – Helst redan innan hälsoproblem uppstår.

Historia

cTrap föddes ur forskning vid Lunds universitet, om sambanden mellan fuktskador och ohälsa. Med idén om en emissionsspärr i form av en adsorptionsduk, och med hjälp av LU Innovation, patenterades cTrap-duken och cTrap AB bildades. Genom åren har företaget ständigt vuxit, med konstant kvalitetssäkring som ledstjärna.

Se tidslinjen nedan!

 

En cTrap-installation gjord 2013 ledde till en minskning av golvemissioner från 63 till 1.5 ug/m3 2-etylhexanol (riktad mätning). Vid en uppföljning 6 år senare visas att det lägre värdet kvarstod, och efter 10 år hade värdet sjunkit till 1.0 ug/m3.

 

cTrap används allt oftare vid ombyggnation t ex då gamla industrifastigheter modifieras till bostäder, kontor etc

Maj

Samtliga sökta patent i USA, Kanada, Kina samt Europa beviljas.

April

I ett rum där väggarna innehöll tjärmaterial täcktes större delen av väggytorna med cTrap vilket ledde till att lukten försvann och att luftkoncentrationen av PAH minskade från 1726 till 139 ng/m3.

Februari

cTrap stoppar effektivt lukt av tobaksrök som tränger in från angränsande lägenhet(er) genom otätheter i tak/golvkonstruktionen.

Januari

Idag finns cTrap i fastigheter över hela Norden och företaget fortsätter att växa och säkerställa kvalitativ inomhusluft. 

Mars

cTrap visas i mätningar effektivt kunna förhindra emissioner av PCB från kontaminerad betong samt kloranisoler och klorfenoler från impregnerat trävirke.

Juni

cTrap får stiftelsen SKAPA:s pris Framtidens Innovatör.

Mars

cTrap nomineras till årets hetaste materialnyhet på Nordbygg.

Januari

cTrap AB fortsätter att expandera och företaget har nu representanter även i Finland.

Oktober

cTrap befästs som en långsiktigt hållbar lösning: cTrap-duken installerades i en lokal med kraftiga golvemissioner – efter ett år hade mindre än 1% av dukens adsorptionskapacitet förbrukats.

April

cTrap AB bildas. Johan Mattsson utses till VD för företaget.

Mars

En ny prototyp av cTrap anländer för test. Denna version kom att bli den slutgiltiga cTrap som i påföljande laboratoriestudier visas uppfylla ställda krav avseende adsorptionsförmåga, kapacitet, hållbarhet, fuktgenomsläpplighet mm.

September

cTrap får Stora Innovationspriset av PwC, Lunds kommun och LUIS samt går till regionfinal i den nationella affärsplanstävlingen Venture Cup.

Juli

Den första fabrikstillverkade prototypen av cTrap anländer för test.

Juli

Pawel Markowicz anställs som doktorand. Pawel kommer under de kommande åren att ägna sig åt tester av cTrap i laboratorium samt verkliga skadefall.

Juni

Idén om cTrap genomgår en nyhetsgranskning. Resultatet: Den bekräftas som unik.

Mars

Lennart Larsson, forskare vid Lunds universitet, presenterar sin idé – en emissionsspärr i form av en adsorptionsduk – för Thomas Rundqvist på LU Innovation.