En cTrap-installation gjord 2013 ledde till en minskning av golvemissioner från 63 till 1.5 ug/m3 2-etylhexanol (riktad mätning). Vid en uppföljning 6 år senare visas att det lägre värdet kvarstod, och efter 10 år hade värdet sjunkit till 1.0 ug/m3.