cTrap stoppar effektivt lukt av tobaksrök som tränger in från angränsande lägenhet(er) genom otätheter i tak/golvkonstruktionen.