December

En cTrap-installation gjord 2013 ledde till en minskning av golvemissioner från 63 till 1.5 ug/m3 2-etylhexanol (riktad mätning). Vid en uppföljning 6 år senare visas att det lägre värdet kvarstår.

Fortsätt läsa

Mars

cTrap visas i mätningar effektivt kunna förhindra emissioner av PCB från kontaminerad betong samt kloranisoler och klorfenoler från impregnerat trävirke.

Fortsätt läsa

Oktober

cTrap befästs som en långsiktigt hållbar lösning: cTrap-duken installerades i en lokal med kraftiga golvemissioner - efter ett år hade mindre än 1% av dukens adsorptionskapacitet förbrukats.

Fortsätt läsa
Stäng meny