cTrap

FRISK LUFT INOMHUS

cTrap förbättrar kvaliteten på inomhusluften genom att stoppa och binda skadliga kemikalier och partiklar direkt vid källan.

Alltför många mår dåligt av att vistas inomhus i skolan, på arbetsplatsen eller i hemmet. Luften kan kännas tung att andas eller ha en obehaglig lukt. Detta beror ofta på att inomhusluften konstant förorenas av emissioner (luftburna kemiska ämnen) som sprids från byggnadsmaterial i väggar, golv eller tak. Störande emissioner kan också tränga in från angränsande lokaler via otätheter i golv/takkonstruktionen, till exempel tobaksrök. Vanliga problem är bland annat huvudvärk, luftvägsproblem, astma och irriterade slemhinnor. cTrap är en unik duk som eliminerar eller starkt minskar dessa problem genom att förhindra en sådan förorening av inomhusluften.

Duken monteras inomhus som ett heltäckande lager på väggar, golv eller tak beroende på var emissionerna kommer från. Ovanpå duken läggs sedan valfritt ytskikt. Med snabb installation och direkt effekt säkrar cTrap en ren och frisk inomhusmiljö, utan att använda kemikalier eller förbruka energi.

cTrap är resultatet av över 20 års forskning vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet.

Miljövänlig

cTrap innehåller inga kemikalier och fungerar utan att förbruka energi.


Enkel installation

Installationen av cTrap är snabb och enkel.


Effektiv

Vetenskapliga studier visar att cTrap effektivt stoppar och binder in emissioner.

När behövs cTrap?

Fuktskadat byggnadsmaterial är en vanlig källa till hälsofarliga ämnen i inomhusluft. Fukt driver ut kemikalier som redan finns i materialen, och kan även bilda nya kemikalier som sprids ut i luften. Problemen med dessa luftburna emissioner kvarstår efter att själva fuktproblemet är åtgärdad. Ibland är emissionerna inte fuktrelaterade, t.ex då tobaksrök tränger in i en lägenhet från en rökande granne.

cTrap installeras med fördel i ett så tidigt skede som möjligt. Att leva i en miljö med kemiska emissioner i luften kan leda till hälsoproblem för brukarna, negativ exponering av fastigheten i media och onödiga kostnader om problemen blir så allvarliga att människor tillfälligt måste flytta. Allt detta kan undvikas om man vidtar åtgärder i ett tidigt skede. cTrap-duken kan snabbt och enkelt ta bort dålig lukt och skapa en säkrare, friskare luft för fastighetens brukare.

Kontakta en skadeutredare för att få en professionell bedömning av situationen. Visar det sig att luften har en förhöjd halt av skadliga  är cTrap en flexibel lösning som passar de flesta miljöer.

 

Produktspecifikation
Tjocklek: 1.9 mm
Längd: 25 m
Bredd: 120 cm

vad våra kunder säger

Våra kunder är viktigast för oss. Därför tycker vi det är extrakul att kunna visa upp vad våra nöjda kunder säger om oss och vår produkt:

Sedan vi installerade cTrap i vårt hus har vi inte längre besvärats av huvudvärk eller irriterade slemhinnor!
Emma Svensson, husägare

Johan, som jag varit i kontakt med under resans gång, har verkligen varit en klippa! Svarat på alla frågor och funderingar som vi haft. Tack cTrap!
Jenny Tegelmark, rektor vid Tingenbergensförskola

Visste inte att jag behövde cTrap förrän jag installerade det. Verkligen en enkel (och smart) lösning på ett svårt problem.
Ola Larsson, husägare

En fantastisk produkt, och så lätt att installera!
Eva Johansson, entreprenör

Stäng meny