cTrap säkerställer en ren och frisk inomhusluft

En dålig inomhusluft beror ofta på att kemikalier eller partiklar sprids – emitteras – från byggnadens väggar, golv eller tak. Det kan handla om ämnen som bildats då fukt kommit i kontakt med mjukgörare i plastmattor, linoleummattor, limmer mm. Eller att man använt sig av kreosot eller klorfenoler som impregneringsmedel eller fuktskydd. Eller av mögel… eller tobaksrök som tränger från en rökande granne via otätheter i byggnaden.

Vanliga symptom är huvudvärk, trötthet, irriterade slemhinnor, luftvägsproblem, hudirritationer mm. Genom att täcka de ytor inomhus som sprider emissionerna med cTrap-duken löser man problemet effektivt och hållbart.

Filmen illustrerar hur cTrap förhindrar att emissioner (kemikalier, partiklar, mögel) från en byggnadskonstruktion når inomhusluften. I stället stoppas de och binds in i cTrap-duken samtidigt som konstruktionen renas från emissionsämnena.
cTrap har tillräcklig kapacitet för att fungera tillfredsställande under byggnadens hela livslängd. Fukt passerar genom cTrap-duken nästan utan något motstånd alls.

Vetenskapliga studier och mångårig erfarenhet visar att cTrap effektivt stoppar och binder in emissioner. Ingen drift. Inget underhåll.

Miljövänlig

cTrap-duken tillverkas av återvunna och förnybara råvaror och innehåller inga kemikalier.

Enkel installation

Duken rullas ut och appliceras enkelt på den yta varifrån emissionerna sprids.

Effektiv

Vetenskapliga studier och mångårig erfarenhet visar att cTrap effektivt stoppar och binder in emissioner. Ingen drift. Inget underhåll

cTrap på rulle

Produktspecifikation

Tjocklek: 1.9 mm
Längd: 25 m
Bredd: 120 cm