cTrap

FRISK LUFT INOMHUS

cTrap förbättrar inomhusluften genom att stoppa och binda kemikalier och partiklar direkt vid källan Vi tillbringar uppemot 90% av vår tid inomhus. Därför är det av största vikt att inomhusluften är ren och frisk såväl i skolan som på arbetsplatsen, i hemmet mm. Men tvärtom kan luften i många fall kännas unken och kvalmig. Detta beror ofta på att inomhusluften konstant förorenas av emissioner (luftburna kemiska ämnen) som sprids från byggnadsmaterial i väggar, golv eller tak. Störande emissioner kan också tränga in från angränsande lokaler via otätheter i byggnaden, till exempel tobaksrök. Vanliga symptom är huvudvärk, irriterade slemhinnor, luftvägsproblem, trötthet, hudirritationer mm. En cTrap-installation är ett säkert sätt att eliminera eller starkt minska dessa problem. cTrap-duken monteras inomhus som ett heltäckande lager på väggar, golv eller tak, beroende på varifrån emissionerna sprids. Ovanpå duken läggs sedan valfritt ytskikt.

Miljövänlig

cTrap-duken tillverkas av återvunna och förnybara råvaror och innehåller inga kemikalier.

Enkel installation

Duken rullas ut och appliceras enkelt på den yta varifrån emissionerna sprids. Se Installation.

Effektiv

Vetenskapliga studier visar att cTrap effektivt stoppar och binder in emissioner.

När behövs cTrap?

Fuktskadat byggnadsmaterial är en vanlig källa till hälsofarliga ämnen i inomhusluft. Fukt driver ut kemikalier som redan finns i materialen, och kan även bilda nya kemikalier som sprids ut i luften. Problemen med dessa luftburna emissioner kvarstår efter att själva fuktproblemet är åtgärdad. Ibland är emissionerna inte fuktrelaterade, t.ex då tobaksrök tränger in i en lägenhet från en rökande granne. cTrap installeras med fördel i ett så tidigt skede som möjligt. Att leva i en miljö med kemiska emissioner i luften kan leda till hälsoproblem för brukarna, negativ exponering av fastigheten i media och onödiga kostnader om problemen blir så allvarliga att människor tillfälligt måste flytta. Allt detta kan undvikas om man vidtar åtgärder i ett tidigt skede. cTrap-duken kan snabbt och enkelt ta bort dålig lukt och skapa en säkrare, friskare luft för fastighetens brukare.

För en professionell bedömning – kontakta en skadeutredare.
Produktspecifikation
Tjocklek: 1.9 mm
Längd: 25 m
Bredd: 120 cm

vad våra kunder säger

Våra kunder är viktigast för oss. Därför tycker vi det är extrakul att kunna visa upp vad våra nöjda kunder säger om oss och vår produkt:

Sedan vi installerade cTrap i vårt hus har vi inte längre besvärats av huvudvärk eller irriterade slemhinnor!
Emma Svensson, husägare

Johan, som jag varit i kontakt med under resans gång, har verkligen varit en klippa! Svarat på alla frågor och funderingar som vi haft. Tack cTrap!
Jenny Tegelmark, rektor vid Tingenbergensförskola

Visste inte att jag behövde cTrap förrän jag installerade det. Verkligen en enkel (och smart) lösning på ett svårt problem.
Ola Larsson, husägare

En fantastisk produkt, och så lätt att installera!
Eva Johansson, entreprenör

Stäng meny