2023

Vuonna 2013 tehty cTrap-asennus johti lattiapäästöjen vähenemiseen 63:sta 1,5 ug/m3:iin 2-etyyliheksanolia (kohdennettu mittaus). 6 vuotta myöhemmin tehdyssä seurannassa osoitettiin, että alempi arvo säilyi, ja 10 vuoden kuluttua se oli pudonnut…

Lokakuu

cTrap varmistuu pitkäaikaisesti kestäväksi ratkaisuksi: cTrap-kangas asennettiin huoneeseen, jossa oli runsaita lattiapäästöjä – vuoden kuluttua oli kulutettu alle 1 % kankaan adsorptiokapasiteetista.

Maaliskuu

cTrap on osoittautunut kykenemään tehokkaasti estämään kontaminoituneesta betonista syntyviä PCB-päästöjä sekä kyllästetystä puusta syntyviä kloorianisolien ja kloorifenoleiden päästöjä.