Samtliga sökta patent i USA, Kanada, Kina samt Europa beviljas.