cTrap-duken installeras inomhus på de ytor varifrån emissionerna sprids. cTrap kan användas på alla typer av underlag. Kontakta gärna en professionell skadeutredare för att hitta källan till emissionerna.

Se installationsanvisning för utförlig beskrivning samt instagram för typfall.

Har du frågor kring läggningen av cTrap? Vi hjälper dig gärna!

Golvinstallation

cTrap rullas ut. Den luddiga sidan ska ligga an mot konstruktionen så att det tryckta ”cTrap” syns efter installation. Duken tejpas i kanter och skarvar för att hållas på plats. Direkt därefter säkras duken med ett lämpligt ytskikt

Vägginstallation

cTrap fästs på vägg med häftklammer och/eller reglar/gles. Duken tejpas i kanter, skarvar och vid genomföringar. Direkt därefter säkras duken med lämpligt ytskikt

Takinstallation

cTrap fästs på tak med häftklammer och/eller reglar/gles. Duken tejpas i kanter, skarvar och vid genomföringar. Direkt därefter säkras duken med lämpligt ytskikt

Radhus

De boende besvärades av symptom som trötthet, hudirritationer mm. En förhöjd koncentration av 2-etylhexanol (63 ug/m3, riktad mätning mot golv) uppmättes

Efter en cTrap golvinstallation försvann symtomen och koncentrationen sjönk till 1,5 ug/m3. 6 år senare konstaterades samma låga halt. Efter 10 år uppmättes 1,0 ug/m3, och de boende var fortfarande symptomfria.

Kulturbyggnad

PAH i gammal fastighet med tjärprodukter i väggarna gav en avvikande lukt inne i byggnaden. Lukten kvarstod även efter att tjäran hade avlägsnats

Uppmätta PAH: 1726 ng/m3

(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, bifenyl, dibenzofuran)

En viktig faktor för val av åtgärd var att cTrap-duken är diffusionsöppen

Duken installerades på cirka 75 procent av väggytan och efter åtgärd är det inga klagomål rörande lukt

Uppmätt PAH = 139 ng/m3

80 Lägenheter

Nybyggd fastighet där ytskikt installerats med byggfukt kvar i konstruktionen. Detta gav en stark avvikande lukt och fuktorsakade emissioner kunde mätas upp i en utredning

Befintligt ytskikt togs bort, cTrap installerades och ett nytt ytskikt löslades

”Before the renovation the surface emission rate varied between 55 – 64 μg/m2h for 2-EH and between 65 -130 μg/m2h for C9-C10 alcohols.

After renovation these compounds could no longer be determined (the emission rate was under determination limit of 1 μg/m2h)” (riktade mätningar med FLEC; Pitkäranta/Lehtimaa, 12th Nordic Symposium on Building Physics 2020)

Sjukhus

En del av detta sjukhus skulle renoveras och omvandlas till undervisningslokaler. I de gamla delarna fanns det tidigare stora kylrum där tjärprodukter användes som kapillärspärr i väggkonstruktionen

Som en säkerhet installerades cTrap för att förhindra att kvarvarande ämnen i konstruktionen når inomhusluften i undervisningslokalerna

Kontorsbyggnad

Det var en stark mögelliknande lukt i trappuppgångarna. Undersökning visade att träkonstruktionen tidigare hade impregnerats med ett medel som kan avge kloranisoler.

För att bli av med problemet gjordes en cTrap vägginstallation och efter åtgärd upplevs ingen lukt.

cTrap används i ökande utsträckning för att lösa luktproblem orsakade av klorfenoler och kloranisoler.

Stadshall

Kaseinspackel gav en avvikande och störande lukt.

cTrap installerades på samtliga ytor och därefter lades ett LVT klickgolv. Efter åtgärd upphörde luktproblemen

Lägenhet med inträngande tobaksrök

Boende i denna lägenhet klagade på röklukt från grannen i lägenheten under.

cTrap installerades på befintligt golv och ett nytt trägolv lades som ytskikt.

Boende rapporterade att lukten försvann efter åtgärden