cTrap-duken installeras inomhus på de ytor varifrån emissionerna sprids. cTrap kan användas på alla typer av underlag. Kontakta gärna en professionell skadeutredare för att hitta källan till emissionerna.

Se installationsanvisning för utförlig beskrivning samt instagram för typfall.

Har du frågor kring läggningen av cTrap? Vi hjälper dig gärna!

Vägginstallation

De boende klagade på en mögelliknande lukt troligen från ett impregneringsmedel som använts decennier tidigare.

En cTrap vägginstallation löste problemet. Duken säkrades med häftpistol och täcktes därefter med en gipsskiva.

Golvinstallation

Ett golvytskikt hade limmats på ett fuktigt betongbjälklag. En stark lukt markerade golvemissioner och förhöjda luftkoncentrationer av 2-etylhexanol uppmättes.

Här valde man att först lägga en 0.2 mm polyetenfolie på betonggolvet som fuktspärr, därefter cTrap samt ytskikt.

Kontorsbyggnad

Det var en stark mögelliknande lukt i trappuppgångarna. Undersökning visade att träkonstruktionen tidigare hade impregnerats med ett medel som kan avge kloranisoler.

Luktproblemet löstes med en cTrap vägginstallation.

Sjukhus

En kreosotinnehållande tjärprodukt hade använts som fuktbarrär vilket gav en störande lukt.

Problemet löstes med cTrap.
I denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad var det inte tillåtet att avlägsna några byggnadsdetaljer.

80 lägenheter

I en nyuppförd fastighet hade ytskikt limmats på ett betongbjälklag innan detta hunnit torka ordentligt. De boende stördes av dålig lukt och höga luftkoncentrationer av 2-etylhexanol uppmättes.

cTrap och ett nytt ytskikt löslades varefter lukten försvann och halten av 2-etylhexanol normaliserades.

Stadshall

Problem: Golvemissioner beroende på hydrolys av lim som använts för vidhäftning av PVC-matta.

Lösningen blev att installera cTrap och därpå ett LVT klickgolv.

Lägenhetshus

Hyresfastigheten hade behandlats med ett kreosotinnehållande tjärmaterial.

Resultat: Luftkoncentratonen av naftalen var mer än 20 gånger högre än gränsvärdet. cTrap löste problemet snabbt och effektvt.

Marklägenhet

De boende besvärades av symptom som trötthet, hudirritationer mm. En förhöjd koncentration av 2-etylhexanol (63 ug/m3, riktad mätning mot golv) uppmättes I sovrummet.

Efter en cTrap golvinstallation försvann symtomen och koncentrationen sjönk till 1,5 ug/m3. 6 år senare konstaterades samma låga halt – och de boende var fortfarande symptomfria.

Stäng meny