cTrap visas i mätningar effektivt kunna förhindra emissioner av PCB från kontaminerad betong samt kloranisoler och klorfenoler från impregnerat trävirke.