I ett rum där väggarna innehöll tjärmaterial täcktes större delen av väggytorna med cTrap vilket ledde till att lukten försvann och att luftkoncentrationen av PAH minskade från 1726 till 139 ng/m3.