cTrap befästs som en långsiktigt hållbar lösning: cTrap-duken installerades i en lokal med kraftiga golvemissioner – efter ett år hade mindre än 1% av dukens adsorptionskapacitet förbrukats.