Kosteuden aiheuttamat lattiapäästöt

Lattiasta sisäilmaan leviävät haihtuvat kemikaalit voivat aiheuttaa epämukavuutta ja oireita. Kosteuspitoiset linoleumimatot voivat vapauttaa esimerkiksi aldehydejä ja alkoholeja. Kosteus voi myös aiheuttaa muovimatoissa tai lattialiimoissa olevien pehmitteiden hajoamista alkalisen hydrolyysin (saippuoitumisen) kautta, jolloin 2-etyyliheksanolin (2-OH) tai C9-C10-alkoholien pitoisuudet ilmassa lisääntyvät pehmitteestä riippuen. cTrap on tehokas ja kestävä toimenpide. Esimerkeissä näkyy, kuinka oireet hävisivät rivitalojen cTrap-lattia-asennuksen jälkeen ja kuinka kaupunkitalo ja kerrostalon noin 80 asuntoa korjattiin.

Kyllästysaineet ja kosteussuoja

Kloorifenoleja käytettiin aiemmin usein rakennusten kyllästysaineina. Kosteuden mukana muodostuu kloorianisoleja, mikä aiheuttaa ummehtunutta hajua. Vanhemmissa kiinteistöissä on usein myös kosteussulkuna käytetyn kreosootin jäänteitä. Kreosootti sisältää muun muassa polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH), joista useat ovat syöpää aiheuttavia. cTrap voi estää kloorianisoleja ja PAH-yhdisteitä pääsemästä sisäilmaan. Esimerkeissä on kaksi kiinteistöä, joissa ongelmat ratkaistiin cTrapilla lattialla ja seinällä.

Tunkeutuva tupakansavu

Tupakoivan naapurin kautta asuntoon tuleva tupakansavu voi olla ongelma vanhemmissa kiinteistöissä, joissa on vuotoja, kuten halkeamia lattia-/kattorakenteessa. Sama koskee ruoanlaitosta syntyviä hajuja esimerkiksi nykyisen asunnon alapuolella olevasta ravintolasta. Esimerkki osoittaa, kuinka naapurin häiritsevä savunhaju saatiin nopeasti pois cTrap-lattia-asennuksella.

Kun rakennetaan uudelleen

Olemassa olevan rakennuskannan peruskorjaus tuo merkittäviä taloudellisia ja ympäristösäästöjä verrattuna uuden rakentamiseen. Tämä on voimakkaasti kasvava trendi. cTrap on tehokas ja kestävä toimenpide – katso esimerkkejä!

Home

Useimmissa materiaaleissa tapahtuu homeen kasvua, jos kosteusolosuhteet ovat suotuisat. Rakennusten homeongelmien korjaamiseksi on ensin varmistettava, että kosteuden lisääntyminen päättyy, materiaali kuivuu ja näkyvä home poistetaan ympäristöystävällisellä menetelmällä. Suosittelemme, että vaurioitunut pinta peitetään cTrap-pinnoitteella jäljellä olevilta homemääriltä ja muilta kosteuden aiheuttamilta päästöiltä suojautumiseksi.