Ongelma

Asukkailla oli useita oireita, kuten väsymystä, ihoärsytystä jne.

Ilmassa mitattiin korkea 2-etyyliheksanolin pitoisuus (63 μg/m3, suunnattu mittaus kohti lattiaa).


Toimenpide

cTrap-lattia-asennuksen jälkeen oireet hävisivät ja pitoisuus laski arvoon 1,5 µg/m3.

6 vuotta myöhemmin havaittiin sama alhainen taso. 10 vuoden kuluttua mitattiin 1,0 µg/m3 ja asukkaat olivat edelleen oireettomia.