Ongelma

Tämä noin vuodelta 1850 peräisin oleva rakennus oli Lundin yliopiston ”kemian keskus” ja sellaisenaan erittäin saastunut. Rakennusta muutetaan parhaillaan asunnoiksi.

Rakennuksessa havaittiin muun muassa polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) korkeita pitoisuuksia kyllästysaineena käytetystä kreosootista.

Koska rakennusta pidetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaana, suurin osa alkuperäisestä rakenteesta on säilytettävä kyllästysaineesta huolimatta.


Toimenpide

cTrap asennetaan estämään kreosootin haitallisten kemikaalien pääsy sisäilmaan.

cTrap sallii päästöjen poistua rakenteesta; sen sijaan ne imeytyvät palautumattomasti cTrap-kankaaseen.

cTrap on vesihöyrylle avoin diffuusio eikä siten vaikuta rakennuksen kosteustasapainoon.

cTrap-kankaan asennus kattoon ja lattioihin johti ilman PAH-pitoisuuksien alenemiseen olemassa olevien rajojen alapuolelle.