cTrap on kalvon muodossa oleva nelikerroksinen laminaatti, jota toimitetaan rullana. Kalvo kinnitetään sisätiloissa seiniin, lattioihin ja/tai kattoihin sen mukaan, mistä päästöt tulevat. cTrap-kalvon päälle voidaan tämän jälkeen asentaa halutunlainen lattiapäällyste, tai päästöjen syntyessä seinistä tai katosta, ohut kipsilevy.

cTrap-kalvon tehtävänä on vangita päästöt, joita esiintyy kosteusvaurion korjaamisen jälkeen. cTrap-kalvolla on ainutlaatuinen rakenne, joka koostuu neljästä kerroksesta, jotka yhdessä tehokkaasti pidättävät ja sitovat haitallisia aineita. Samanaikaisesti kalvo sallii kosteuden esteettömän läpikulun (Z = 200 s/m), minkä johdosta rakennuksen kosteustasapaino säilyy muuttumattomana. Kalvo ei aiheuta tiivistymistä eikä siten uusia homeongelmia.

SISÄKERROS

Sisemmällä suojakerroksella on nukkainen pinta, ja se on valmistettu polyesterikuitukankaasta.Tämä on kerros, joka tulee päästöjen lähdettä vasten.

ADSORPTIOKERROS

Adsorptiokerros on (sisältä ulkopuolelle) toinen kerros cTrap-kalvossa. Tämä kerros adsorboi päästöt ja varmistaa niiden pysymisen siinä.

POLYMEERIKALVO

Polymeerikerros toimii sulkuna, joka on ilmatiivis mutta päästää kuitenkin kosteuden kulkemaan läpi. Tämä kerros tehostaa adsorptiota, samalla estäen ulkoapäin tulevien päästöjen pääsemisen kosketuksiin adsorptiokerroksen kanssa.

ULKOKERROS

Myös tämä ulompi suojakerros on valmistettu polyesterikuitukankaasta. Tämä kerros tulee lattiapäällystettä tai kipsilevyä vasten, joka asennetaan cTrap-kalvon päälle lopulliseksi päällysteeksi.

Edellä kuvatut ominaisuudet on varmistettu Lundin yliopistossa, LTH:ssa (Lundin Teknillinen korkeakoulu), Karoliinisessa instituutissa, RISE:ssä (Ruotsin tutkimusinstituutit), IVL:ssä (Ruotsin Ympäristötutkimuslaitos) ja riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Dokumentaatio on saatavissa pyydettäessä.

MILLAISIA PÄÄSTÖJÄ ESIINTYY ILMASSA?

Tutkimuksissa on osoitettu, että cTrap sitoo tehokkaasti päästöaineita, jotka ovat sisäympäristöongelmien yhteydessä yleisiä. Esimerkkejä:

  • Saponifikaatiotuotteet kosteuden vaurioittamasta lattiapinnoiteliimasta.
  • Muut lattiapäästöt, kuten fenolit ja TXIB
  • Kloorianisolit käsitellystä puusta
  • Pahanhajuiset aineet
  • Alkoholit
  • Aldehydit
  • PAH-yhdisteet
  • Terpeenit
  • Aromaattiset yhdisteet
  • Rikkiyhdisteet

…jne. Hiukkasiin sitoutuneet päästötuotteet (esim. mykotoksiinit ja endotoksiinit) pidättyvät myös, koska cTrap on ilmatiivis.

Close Menu