cTrap on kankaan muodossa oleva nelikerroksinen laminaatti, jota toimitetaan rullana. Kangas kiinnitetään sisätiloissa seiniin, lattioihin ja/tai kattoihin sen mukaan, mistä päästöt tulevat. cTrap-kankaan päälle voidaan tämän jälkeen asentaa halutunlainen lattiapäällyste, tai päästöjen syntyessä seinistä tai katosta, ohut kipsilevy. Mikäli päästöt ovat kosteusperäisiä, on kosteusongelma korjattava ennen cTrap-kankaan asentamista.

cTrap-kankaalla on ainutlaatuinen rakenne, joka koostuu neljästä kerroksesta, jotka yhdessä tehokkaasti pidättävät ja sitovat haitallisia aineita – näihin voi sisältyä lattiapäästöjä, kuten 2-etyyliheksanoli, polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä) tervavalmisteista, kyllästysaineita (kloorifenolit, kloorianisolit), haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), hajuja, jne. Samanaikaisesti kangas sallii kosteuden esteettömän läpikulun (Z = 200 s/m), minkä johdosta rakennuksen luonnollinen kosteustasapaino säilyy muuttumattomana. Kangas ei aiheuta tiivistymistä eikä siten uusia homeongelmia. cTrap on valmistettu kierrätettävistä ja uusiutuvista materiaaleista.

Itse cTrap  ei sisällä kemikaaleja. Asennuksen jälkeen tuote kerää ja adsorboi rakennuksesta vapautuvat hiukkaset ja kemikaalit. Nämä epäpuhtaudet siirtyvät siten rakennuksesta tuotteen adsorptiokerrokseen. Kun tuote on poistettava – esimerkiksi korjauksen tai purun yhteydessä, se kääritään rullalle ja lähetetään poltettavaksi energiajätteenä, jossa kemikaalit muuttuvat energiaksi sen sijaan, että ne vuotaisivat luontoon kaatopaikalle sijoitetuista rakennusmateriaaleista.

Video havainnollistaa kuinka cTrap estää rakennuksen rakenteiden päästöjä (kemikaalit, hiukkaset, home) pääsemästä sisäilmaan. Sen sijaan ne pysäytetään ja sidotaan cTrap-kankaaseen samalla kun rakenne puhdistuu päästöaineista. cTrapilla on riittävästi kapasiteettia toimiakseen tyydyttävästi koko rakennuksen käyttöiän ajan. Kosteus kulkee cTrap-kankaan läpi lähes ilman vastusta. Tieteelliset tutkimukset ja monien vuosien kokemus osoittavat, että cTrap pysäyttää ja sitoo tehokkaasti päästöjä. Ei operointia. Ei huoltoa.

SISÄKERROS
Sisemmällä suojakerroksella on nukkainen pinta, ja se on valmistettu polyesterikuitukankaasta.Tämä on kerros, joka tulee päästöjen lähdettä vasten.

ADSORPTIOKERROS
Adsorptiokerros on (sisältä ulkopuolelle) cTrap-kankaan toinen kerros. Tämä kerros adsorboi päästöt ja varmistaa niiden pysymisen siinä.

POLYMEERIKALVO
Polymeerikerros toimii sulkuna, joka on ilmatiivis mutta päästää kuitenkin kosteuden kulkemaan läpi. Tämä kerros tehostaa adsorptiota, samalla estäen ulkoapäin tulevien päästöjen pääsemisen kosketuksiin adsorptiokerroksen kanssa.

ULKOKERROS
Myös tämä ulompi suojakerros on valmistettu polyesterikuitukankaasta. Tämä kerros tulee lattiapäällystettä tai kipsilevyä vasten, joka asennetaan cTrap-kankaan päälle lopulliseksi päällysteeksi.

Millaisia päästöjä esiintyy ilmassa?

Tutkimuksissa on osoitettu, että cTrap sitoo tehokkaasti päästöaineita, jotka ovat sisäympäristöongelmien yhteydessä yleisiä. Esimerkkejä:

…jne. Hiukkasiin sitoutuneet päästötuotteet (esim. mykotoksiinit ja endotoksiinit) pidättyvät myös, koska cTrap on ilmatiivis.