Liikeideamme on tarjota helppo ja tehokas tapa turvata terveellinen sisäilma. Me ihmiset vietämme ehkä 90 % elinajastamme sisätiloissa. Siksi on erittäin tärkeää, että tämä ilma on terveellistä. cTrap on ilmeinen ja paras valinta päästöongelmien korjaamiseen. Näemme mielellämme cTrap-kangasta käytettävän myös ehkäisevästi – ennen terveysongelmien ilmaantumista.

CTRAP:N HISTORIA

cTrap kehitettiin Lundin yliopistossa suoritetusta kosteusvaurion ja terveysongelmien välisen yhteyden tutkimuksesta. Adsorptiokankaan muodossa toimivan päästösulun idean myötä ja LU Innovation –yksikön avulla cTrap-kangas patentoitiin ja cTrap AB perustettiin. Yhtiö on jatkuva laadunvarmistus ohjenuoranaan kasvanut tasaisesti vuosien mittaan.

Katso jäljempänä esitetty aikajana!

2023

Vuonna 2013 tehty cTrap-asennus johti lattiapäästöjen vähenemiseen 63:sta 1,5 ug/m3:iin 2-etyyliheksanolia (kohdennettu mittaus). 6 vuotta myöhemmin tehdyssä seurannassa osoitettiin, että alempi arvo säilyi, ja 10 vuoden kuluttua se oli pudonnut arvoon 1,0 ug/m3

Tänään

cTrapia käytetään yhä enemmän saneerauksissa, esimerkiksi kun vanhoja teollisuuskiinteistöjä muutetaan asunnoiksi, toimistoiksi jne.

Toukokuu

Kaikki patenttihakemukset Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Kiinaan ja Eurooppaan on hyväksytty.

Huhtikuu

Huoneessa, jonka seinät sisälsivät tervamateriaalia, suurin osa seinäpinnoista peitettiin cTrap-kankaalla, mikä johti hajun katoamiseen ja ilman PAH-pitoisuuden alenemiseen arvosta 1726 arvoon 139 ng/m3.

Helmikuu

cTrap estää tehokkaasti tupakansavun pääsyn naapurihuoneisto(i)sta katto/lattiarakenteissa olevien vuotokohtien läpi.

Tammikuu

Tällä hetkellä cTrap-asennukset jatkuvat kiinteistöissä kaikissa Pohjoismaissa, ja yhtiö jatkaa kasvuaan hyvän sisäilmanlaadun varmistamisessa.

Maaliskuu

cTrap on osoittautunut kykenemään tehokkaasti estämään kontaminoituneesta betonista syntyviä PCB-päästöjä sekä kyllästetystä puusta syntyviä kloorianisolien ja kloorifenoleiden päästöjä.

Kesäkuu

cTrap vastaanottaa SKAPA-säätiön Future Innovator -palkinnon.

Maaliskuu

cTrap asetetaan ehdolle innovatiivisimmaksi rakennusmateriaaliksi Nordbygg-tapahtumassa.

Tammikuu

cTrap Ltd jatkaa laajenemistaan, ja yhtiöllä on edustajia nyt myös Suomessa.

Lokakuu

cTrap varmistuu pitkäaikaisesti kestäväksi ratkaisuksi: cTrap-kangas asennettiin huoneeseen, jossa oli runsaita lattiapäästöjä – vuoden kuluttua oli kulutettu alle 1 % kankaan adsorptiokapasiteetista.

Huhtikuu

cTrap perustetaan. Johan Mattsson nimetään yhtiön toimitusjohtajaksi.

Maaliskuu

Uusi cTrap-kankaan prototyppi saadaan testattavaksi. Tästä versiosta tuli lopullinen cTrap-kangas, jonka on myöhemmissä laboratoriotutkimuksissa osoitettu täyttävän adsorptiotehokkuutta, -kapasiteettia, kestävyyttä, kosteudenläpäisyä yms. koskevat vaatimukset.

Syyskuu

cTrap saa PwC:n, Lundin kaupungin ja Lund University Innovation –yksikön (LUIS) myöntämän Big Innovation Prize –palkinnon ja etenee alueelliseen finaaliin kansallisessa Venture Cup -liikeideakilpailussa.

Heinäkuu

Ensimäinen tehdasvalmisteinen cTrap-kankaan prototyyppi saapuu testattavaksi.

Heinäkuu

Pawel Markowicz tulee yhtiöön tohtoriopiskelijaksi. Tulevina vuosina Pawel osallistuu cTrap-järjestelmän testaukseen laboratoriossa sekä aidoissa vauriotapauksissa.

Kesäkuu

cTrap-idea läpikäy uutuustutkimuksen, jonka tuloksena se todetaan ainutlaatuiseksi.

Maaliskuu

Lennart Larsson, tutkija Lundin yliopistossa, esittää ideansa – adsorptiokankaan muodossa olevan päästösulun – Thomas Rundqvistille Lund University Innovation -yksikössä (LUIS).

Vi stödjer Fuktcentrum LTH
Vi jobbar för hållbart byggande
Vi stödjer Naturskyddsföreningen för frisk inomhusluft