cTrapia tarvitaan hajuongelmien yhteydessä tai jos ilmaantuu oireita sisätiloissa. Syynä voi olla kyllästys- ja kosteudensuoja-aineiden, kuten kreosootin tai kloorifenolien käyttö. Kreosootti on tervatuote, joka sisältää muun muassa polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH), joista tulee tervamaista hajua. Useat PAH-yhdisteet ovat syöpää aiheuttavia. Kloorifenolit voivat muodostaa kloorianisoleja, joilla on pistävä ummehtunut haju. Kyse voi myös olla ärsyttävistä tai haitallisista aineista, joita muodostuu, kun kosteuden annetaan vaikuttaa liimoihin, muovimattojen pehmiteaineisiin, linoleumimattoihin jne. Myös rakennuksen vuotojen kautta naapurista tunkeutuva tupakansavu voidaan kokea häiritseväksi.

Ensimmäiset viitteet haitallisista päästöistä ilmenevät ilman epämiellyttävänä hajuna tai raskaalta tuntuvana hengittämisenä. Fyysisiin oireisiin voivat sisältyä päänsärky, yskiminen, astma, hengitysvaikeudet, hengitystieinfektiot, bronkiitti, allerginen nuha, ihottuma, limakalvoärsytys, jne.

Suosittelemme perinpohjaisen selvityksen teettämistä ammattitaitoisella vauriotutkijalla. Mikäli tällöin ilmenee, että kiinteistössä on koholla oleva päästöjen taso, cTrap on toimiva ratkaisu, joka tuottaa hyvät tulokset useimmissa ympäristöissä.

Pelkkä tuuletuksen lisääminen toki alentaa ilmansaasteiden pitoisuuksia, muttei pysäytä kontaminaation leviämisen jatkumista sisäilmaan. cTrap sulkee päästöt niiden lähteeseen. Näin päästöt eivät tosiasiassa lainkaan pääse sisäilmaan saakka.

cTrap on päästösulku muttei toimi kosteussulkuna. Tämä tarkoittaa, että kangas sitoo päästöt ja samanaikaisesti sallii kosteuden esteettömän läpikulun (Z=200 s/m). Kangas voidaan asentaa mille tahansa pinnalle ilman että siitä aiheutuisi kosteus- tai homeongelmia. Se on lisäksi täysin kemikaalivapaa ja toimii energiaa kuluttamatta.

Ei. cTrap-kangasta tulee käyttää kosteusvaurion korjaamisen jälkeen. Mahdollinen näkyvä home on poistettava. Tämän jälkeen pinta voidaan peittää cTrap-kankaalla mahdollisten homejäämien tai muiden kosteusperäisten päästöjen estämiseksi pääsemästä sisäilmaan.

Ei. Kangas voidaan myös asentaa seiniin ja kattoihin samoin erinomaisin tuloksin. cTrap-kankaan asennuspaikka riippuu päästöjen lähteestä. Ammattitaitoinen vauriotutkija pystyy auttamaan asennuspaikan määrittämisessä.

Ei. cTrap ei sisällä mitään kemikaaleja, eikä niitä käytetä myöskään asennuksissa. cTrap-kankaan kemikaalittomuus on meille tärkeää. Ennen käyttämistä rakennuksessa kemikaalit on valmistettava ja varastoitava, kuljettetava ja jälleen varastoitava. Rakennus tullaan lisäksi lopulta purkamaan, jolloin syntyy riski näiden kemikaalien vuotamisesta saastuneista materiaaleista ja päätymisestä pohjaveteen. Kaikkiin näistä vaiheista sisältyy riskejä ihmiselle ja ympäristölle, ja nämä riskit voidaan välttää cTrapia käyttämällä.

cTrap-kangas päästää kosteuden kulkemaan läpi, mutta sitä ei tule sulkea kosteuden alaiseksi. Jos cTrap asennetaan kosteutta vapauttavan betonilattian päälle, on lattialle ensin asennettava sopiva kosteussulku (esimerkiksi 0,2 mm:n polyeteenikalvo tai muu sopiva sulku). Tämän jälkeen asennetaan cTrap ja lopuksi halutunkaltainen pintamateriaali.

cTrap pystyy eliminoimaan tai vähentämään terveysongelmia, joita syntyy oleskelusta rakennuksessa, joka on “sairas” esimerkiksi kosteusvaurion jäljiltä. Sisäilman muuttuminen terveemmäksi cTrap-kankaan vaikutuksesta havaitaan lähes välittömästi (minuuteissa tai tunneissa) asentamisen jälkeen. Saamme lukuisia kiitollisia kommentteja siitä, miten päänsäryn, yskän, astman, ihoärsytyksen yms. kaltaiset vaivat ovat kadonneet ja merkittävästi vähentyneet cTrap-kankaan asentamisen jälkeen.

Toistaiseksi cTrap on tilattavissa ainoastaan suoraan meiltä.