Ongelma

Tässä vasta rakennetussa kiinteistössä kosteutta jäi rakenteeseen verhouksen asennuksen yhteydessä.

Asunnoista havaittiin voimakasta ummehtunutta hajua ja ilmassa mitattiin korkeita tyypillisiä kosteusperäisiä päästöjä, pääasiassa 2-etyyliheksanolia (2-EH).


Toimenpide

Vanhat pintakerrokset poistettiin, minkä jälkeen lattialle asennettiin cTrap-kangas ja uudet pintakerrokset (2-EH on joidenkin liimojen ja ftalaattien hydrolyysituote).

”Ennen remonttia pintapäästöt vaihtelivat välillä 55 – 64 μg/m2h 2-EH:n ja 65 – 130 μg/m2h C9-C10-alkoholin osalta. Peruskorjauksen jälkeen näitä yhdisteitä ei voitu enää määrittää (päästötaso oli alle havaintorajan 1 μg/m2h)”

(Suunnatut mittaukset FLEC:n avulla; Pitkäranta/Lehtimaa, 12th Nordic Symposium on Building Physics 2020)