Ongelma

PAH-yhdisteet vanhassa kiinteistössä, jonka seinissä oli tervatuotetta, aiheuttivat epätavallisen hajun rakennuksen sisällä. Haju säilyi myös tervan poistamisen jälkeen.

Mitattu PAH: 1726 ng/m3

(naftaleeni, asenafteeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bifenyyli, dibentsofuraani)


Toimenpide

cTrap asennettiin noin 75 prosenttiin seinän pinnasta. Toimenpiteen jälkeen hajuvalitukset loppuivat.

Tärkeä tekijä toimenpiteen valinnassa oli, että este on avoin vesihöyrylle.

Mitattu PAH = 139 ng/m3