Vuonna 2013 tehty cTrap-asennus johti lattiapäästöjen vähenemiseen 63:sta 1,5 ug/m3:iin 2-etyyliheksanolia (kohdennettu mittaus). 6 vuotta myöhemmin tehdyssä seurannassa osoitettiin, että alempi arvo säilyi, ja 10 vuoden kuluttua se oli pudonnut arvoon 1,0 ug/m3