Huhtikuu

Huoneessa, jonka seinät sisälsivät tervamateriaalia, suurin osa seinäpinnoista peitettiin cTrap-kankaalla, mikä johti hajun katoamiseen ja ilman PAH-pitoisuuden alenemiseen arvosta 1726 arvoon 139 ng/m3.

Continue Reading

Joulukuu

Vuonna 2013 tehty cTrap-asennus johti lattian 2-etyyliheksanolipäästöjen alenemiseen arvosta 63 µg/m3 arvoon 1,5 µg/m3 (suunnattu mittaus). Seurantamittaukset osoittavat päästöjen pysyneen alemmassa arvossa 6 vuoden jälkeenkin.

Continue Reading
Close Menu