Kulturhistoriskt värdefull byggnad

PAH i en gammal fastighet med en tjärprodukt i väggarna gav en avvikande lukt inne i byggnaden. Lukten fanns kvar även efter att tjäran tagits bort

Kommunal förvaltningsbyggnad

PAH i en gammal fastighet med en tjärprodukt i väggarna gav en avvikande lukt inne i byggnaden. Lukten fanns kvar även efter att tjäran tagits bort