Problem

Det fanns en stark och stickande lukt i trapphusen. Träkonstruktionen hade behandlats med ett träskyddsmedel som avgav en stark lukt av kloranisoler.


Åtgärd

Två saneringsmetoder jämfördes:

  • I den första togs det behandlade materialet bort – men lukten fanns kvar.
  • I den andra behölls det behandlade materialet men täcktes med cTrap – och lukten försvann.