Lennart Larsson, forskare vid Lunds universitet, presenterar sin idé – en emissionsspärr i form av en adsorptionsduk – för Thomas Rundqvist på LU Innovation.