En ny prototyp av cTrap anländer för test. Denna version kom att bli den slutgiltiga cTrap som i påföljande laboratoriestudier visas uppfylla ställda krav avseende adsorptionsförmåga, kapacitet, hållbarhet, fuktgenomsläpplighet mm.