Idén om cTrap genomgår en nyhetsgranskning.
Resultatet: Den bekräftas som unik.