Den första fabrikstillverkade prototypen av cTrap anländer för test.