cTrap AB fortsätter att expandera och företaget har nu representanter även i Finland.