cTrap används allt oftare vid ombyggnation t ex då gamla industrifastigheter modifieras till bostäder, kontor etc