Problem

De boende uppvisade flera symtom inklusive trötthet, hudirritationer etc.

Hög luftkoncentration av 2-etylhexanol (63 μg/m3, riktad mätning mot golv) uppmättes.


Åtgärd

Efter en cTrap golvinstallation försvann symptomen och koncentrationen sjönk till 1,5 µg/m3.

6 år senare konstaterades samma låga halt. Efter 10 år uppmättes 1.0 µg/m3, och de boende var fortfarande symtomfria.