Problem

Denna byggnad, från ca 1850, var Lunds universitets “kemicentrum” och som sådan kraftigt förorenad. Byggnaden byggs för närvarande om till lägenheter.

I byggnaden påvisades bland annat höga luftkoncentrationer av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) från kreosot som använts som impregneringsmedel.

Eftersom byggnaden anses vara av kulturellt och historiskt värde är man tvungen att behålla det mesta av den ursprungliga konstruktionen trots impregneringsmedlet.


Åtgärd

cTrap installeras för att förhindra att skadliga kemikalier från kreosoten kan nå inomhusluften.

cTrap tillåter emissionerna att lämna konstruktionen; istället adsorberas de irreversibelt i cTrap-duken.

cTrap är diffusionsöppen för vattenånga och påverkar därmed inte byggnadens fuktbalans.

Installation av cTrap-duken på tak och golv resulterade i en minskning av PAH-luftkoncentrationerna till under existerande gränsvärden.