Problem

I denna nybyggda fastighet fanns fukt kvar i konstruktionen när ytskikten installerades.

Det konstaterades en stark, unken lukt I lägenheterna och höga luftkoncentrationer av typiska fuktorsakade emissioner, främst 2-etylhexanol (2-EH), uppmättes.


Ågärd

De befintliga ytskikten togs bort varefter cTrap-duken installerades på golv och nya ytskikt lades (2-EH är en hydrolysprodukt av vissa lim och ftalater).

”Före renoveringen varierade ytemissionshastigheten mellan 55 – 64 μg/m2h för 2-EH och mellan 65 – 130 μg/m2h för C9-C10 alkoholer. Efter renovering kunde dessa föreningar inte längre bestämmas (emissionshastigheten låg under detektionsgränsen på 1 μg/m2h)”

(Riktade mätningar med FLEC; Pitkäranta/Lehtimaa, 12:e Nordic Symposium on Building Physics 2020)