Problem

Byggnaden skulle modifieras till moderna utbildningslokaler. Man ville förbättra inomhusluften samtidigt som den ursprungliga byggnadsstrukturen skulle hållas intakt.

Det fanns flera stora kylrum som hade använts för att lagra biologiskt material. Vägg och tak hade tidigare behandlats med en tjärprodukt som kapillärbarriär.

Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att bli av med tjärlukt genom att ta bort tjära från en betongyta skulle man behöva bila bort en avsevärd mängd betong.


Åtgärd

cTrap installerades på golv, vägg och tak.

Ombyggnaden av byggnaden kunde fortsätta och det fanns ingen lukt i de modifierade delarna av byggnaden.

cTrap täcktes sedan med en tunn gipsskiva (på tak och vägg) och nytt ytskikt på golv.