Problem

Mögel på träbalkar.


Åtgärd

Ytorna blästrades för att avlägsna så mycket mögel som möjligt och täcktes därefter med cTrap.

Resultat: Inga fler klagomål på inomhusluften.