Problem

Kraftiga regn under byggnation av tre (oskyddade) träbyggnader resulterade i rik mögelväxt.


Åtgärd

  • Byggnaden torkades ut.
  • Ytorna blästrades för att avlägsna så mycket mögel som möjligt.
  • Ytorna täcktes med cTrap

Inga fler klagomål rörande mögellukt.