Problem

Boende klagade över röklukt från grannen i lägenheten under.


Åtgärd

cTrap installerades på golvet och ett nytt trägolv lades därefter som ytskikt.

Efter denna åtgärd försvann lukten.