Produkt

Dålig kvalitet på inomhusluften i en fastighet kan orsaka hälsoproblem såsom hudutslag, illamående, huvudvärk, astma, ögonirritation och luftvägsproblem. Ofta orsakas problemen av fukt och de emissioner som fukten genererar. Att enbart öka ventilationen kan visserligen reducera koncentrationerna av luftföroreningarna men hindrar inte att dessa sprids ut i lokalerna och till de som vistas där.

ctrap genomskurenDet är där cTrap kommer in. cTrap är en funktionell duk som fångar och binder de skadliga emissionerna direkt vid källan. cTrap-duken är lufttät men släpper igenom vattenånga, och består av fyra olika skikt som samverkar för att maximera den totala effekten. Duken är flexibel och kan monteras på golv, väggar, tak och över håligheter. Var den monteras beror helt enkelt på varifrån emissionerna kommer. Ovanpå cTrap-duken kan man sedan lägga ett valfritt golv eller, när emissionerna kommer från väggar och tak, montera en tunn gipsskiva.

cTraps funktion-sve

Forskning (1, 2) har visat att de skadliga emissionerna tas upp effektivt av cTrap-duken. cTrap låser in olika sorters emissioner, till exempel förtvålningsprodukter från fuktskadat golvlim, övriga golvemissioner som fenoler och TXIB, kloranisoler från fuktskadade syllar, och illaluktande ämnen. Eftersom vatten i gasfas, dvs fukt, passerar cTrap-duken i stort sett helt obehindrat påverkas inte fuktbalansen i byggnaden.

För mer information om cTrap-duken, se vårt produktblad.

Underhållsfri

En installerad cTrap-duk erfordrar inget underhåll. cTrap verkar utan att förbruka energi.

Robust

cTrap är inget vanligt tätskikt utan binder och låser in emissionerna. Det innebär god funktion även om t ex mindre otätheter skulle ha uppkommit vid installationen.

Effektiv

Vetenskaplig studie visar att cTrap-duken effektivt stoppar och binder in VOC (flyktiga organiska ämnen)-emissioner.

Enkel installation

Installationen tar bara en till två dagar per rum. Duken fästs med tejp eller häftpistol.

Miljövänlig

cTrap-duken innehåller inga kemikalier och inga kemikalier används vid en cTrap-installation.