Vår lösning

Många mår dåligt av att vistas inomhus i hemmet eller på arbetsplatsen. Luften kan kännas tung att andas eller ha en obehaglig lukt. Ofta beror problemet på att inomhusluften förorenats av kemiska ämnen som spridits (emitterats) från byggnadsmaterial i golv, väggar eller tak. Vanliga symptom är huvudvärk, luftvägsproblem, astma, och irriterade slemhinnor.

cTrap är en funktionell duk som eliminerar eller starkt minskar dessa problem. Duken är sammansatt av olika skikt och monteras på golv, väggar eller tak beroende på var emissionerna kommer ifrån. Fukt passerar igenom duken medan skadliga ämnen stoppas och binds in. Ovanpå cTrap-duken kan man sedan lägga ett valfritt golv eller, när emissionerna kommer från väggar och tak, montera en tunn gipsskiva. Du kan läsa mer om cTrap och dess fördelar under produkt.

 

Miljövänlig

cTrap-duken innehåller inga kemikalier och inga kemikalier används vid en cTrap-installation.

Enkel installation

Installationen tar bara en till två dagar per rum. Duken fästs med tejp eller häftpistol.

Effektiv

Vetenskaplig studie visar att cTrap-duken effektivt stoppar och binder in VOC (flyktiga organiska ämnen)-emissioner.

#cTrap