cTrap asennetaan sisätiloissa pinnoille, joilta päästöt leviävät. cTrap tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisillä alustoilla. Päästöjen lähteen selvittämisessä suosittelemme kääntymään ammattimaisen kuntotutkijan puoleen.

Tarkempia ohjeita varten lue asennusohje. Instagram sivuostolta löytyy tyypillisiä asennuskohteita kuvineen.

Mikäli teillä on asennuksesta kysyttävää, autamme mielellämme!

Asennus lattiaan

cTrap rullataan auki. Nukkaisen puolen tulee olla rakennetta vasten siten, että teksti ”cTrap” on asennuksen jälkeen näkyvissä. Kangas teipataan reunoiltaan ja saumoistaan sen pitämiseksi paikoillaan. Välittömästi tämän jälkeen kangas peitetään sopivalla päällyskerroksella

Asennus seinään

cTrap kiinnitetään sinkilöillä ja/tai listojen avulla. Kangas teipataan reunoiltaan, saumoistaan ja läpivientien kohdalta. Välittömästi tämän jälkeen kangas peitetään sopivalla päällyskerroksella

Asennus kattoon

cTrap kiinnitetään sinkilöillä ja/tai listojen avulla. Kangas teipataan reunoiltaan, saumoistaan ja läpivientien kohdalta. Välittömästi tämän jälkeen kangas peitetään sopivalla päällyskerroksella

Rivitalo

Asukkaat kärsivät väsymyksen, ihoärsytysten yms. kaltaisista oireista. Mittaukset osoittivat kohonneen 2-etyyliheksanolipitoisuuden (63 ug/m3, suunnattu mittaus lattiaa kohden)
Lattiaan tehdyn cTrap-asennuksen jälkeen oireet katosivat ja pitoisuus putosi arvoon 1,5 ug/m3. Sama alhainen taso todettiin 6 vuotta myöhemmin – ja asukkaat olivat edelleen oireettomia

Kulttuurikeskus

PAH-yhdisteet aiheuttivat poikkeavan hajun vanhassa kiinteistössä, jonka seinissä oli tervatuotteita. Haju säilyi tervan poistamisen jälkeenkin
Mitatut PAH-yhdisteet: 1726 ng/m3
(naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bifenyyli, dibentsofuraani)
Tärkeä tekijä korjaustoimenpiteen valinnassa oli cTrap-kankaan avoimmuus diffuusiolle
Kangasta asennettiin noin 75 prosentille seinäpinnasta ja toimenpiteen jälkeen hajua koskevia valituksia ei enää ilmennyt
Mitatut PAH-yhdisteet = 139 ng/m3

80 huoneistoa

Vastarakennettu kiinteistö, jossa lattiapinnoitteet oli asennettu kostean alustan päälle. Tämä tuotti voimakkaan poikkeavan hajun, ja tutkimuksessa voitiin osoittaa kosteuden aiheuttamia päästöjä.
Olemassa oleva pinta poistettiin, cTrap asennettiin ja uusi laminaattilattia asennettiin.
Ennen korjausta pintaemissioiden taso vaihteli 55 – 64 μg/m2h 2-EH osalta ja 65 -130 μg/m2h C9-C10 alkoholien osalta. Korjauksen jälkeen yhdisteitä ei kyetty havaitsemaan, emissiot olivat alle 1 μg/m2h havaintorajan. Pitkäranta/Lehtimaa, 12th Nordic Symposium on Building Physics 2020)

Sairaala

Osa tästä sairaalasta oli tarkoitus remontoida ja muuntaa opetustiloiksi. Vanhoissa osissa oli aiemmin suuria kylmähuoneita, joissa oli käytetty tervatuotteita kapillaariesteenä seinärakenteessa
cTrap asennettiin varmuuden vuoksi estämään rakenteessa jäljellä olevien aineiden pääsy opetustilojen sisäilmaan

Konttorirakennus

Porraskäytävissä oli voimakas homeen kaltainen haju. Tutkimus osoitti, että puurakenteita oli aiemmin kyllästetty aineella, joka voi aiheuttaa kloorianisolipäästöjä.

Ongelman ratkaisemiseksi suoritettiin cTrap-kankaan asennus seinään, minkä jälkeen hajua ei enää havaittu.

cTrap-kangasta käytetään laajenevassa määrin poistamaan kloorifenoleiden ja kloorianisoleiden aiheuttamia hajuongelmia.

Kaupungintalo

Kaseiinisilote tuotti poikkeavaa ja häiritsevää hajua.
cTrap asennettiin kaikille pinnoille. Hajuongelma poistui toimenpiteen jälkeen

Huoneistoon tunkeutuva tupakansavu

Tämän asunnon asukkaat valittivat alapuolella olevasta asunnosta tulevasta savun hajusta.

cTrap asennettiin olemassa olevalle lattialle ja uusi puulattia sen pintakerrokseksi.

Asukkaat kertoivat hajun hävinneen toimenpiteen jälkeen.

Close Menu