cTrap är ett fyrskiktslaminat i form av en duk som levereras på rulle. Duken monteras inomhus på väggar, golv och/eller tak, beroende på var emissionerna kommer från. Ovanpå cTrap-duken läggs sedan ett valfritt golv eller, när emissionerna kommer från väggar och tak, en tunn gipsskiva. Om emissionerna är fuktrelaterade måste fuktproblemet åtgärdas innan cTrap installeras.

Duken är en unik sammansättning av fyra olika skikt som tillsammans effektivt stoppar och binder in dessa skadliga ämnen – det kan handla om golvemissioner såsom 2-etylhexanol, polyaromatiska kolväten (PAH) från tjärprodukter, impregneringsmedel (klorfenoler, kloranisoler), flyktiga organiska ämnen (VOC), lukter mm.. Samtidigt låter duken fukt passera obehindrat (Z = 200 s/m), vilket gör att den naturliga fuktbalansen i byggnaden inte påverkas. cTrap ger inte upphov till kondens och därmed inga efterföljande mögelproblem. cTrap tillverkas av återvunna och förnybara råvaror. 

cTraps olika lager illustrerat

INRE LAGRET

Dukens inre lager har en luddig yta och består av nonwoven polyester. Det är detta lager som ligger an mot källan till emissionerna, exempelvis material som varit utsatt för fuktskada.

ADSORPTIONSSKIKTET

Adsorptionsskiktet är det andra lagret (sett inifrån och ut) i cTrap-duken. Det är detta skikt som adsorberar emissionerna och ser till att de stannar där.

POLYMERSKIKTET

Polymerskiktet har funktionen av en barriär som är lufttät men likväl släpper igenom fukt. Denna barriär gör adsorptionen mer effektiv samt förhindrar emissioner utifrån att komma i kontakt med adsorptionsskiktet.

YTTRE LAGRET

Det yttre skyddande lagret består också av nonwoven polyester. Det är detta skikt som kommer att ligga an mot golvlagret eller gipsskivorna som monteras ovanpå cTrap som en slutlig finish.

cTrap fångar in emissioner efter fuktskada

Ovan beskrivna egenskaper har verifierats av Lunds Universitet, LTH, Karolinska Institutet, SP, IVL och oberoende sakkunniga. Dokumentation skickas på begäran.

Produktblad cTrap

VILKA EMISSIONER FINNS I LUFTEN?

Forskning (1, 2) har visat att cTrap effektivt binder in emissionsämnen som är vanliga vid innemiljöproblem:

  • Förtvålningsprodukter från golvlim som drabbats av fuktskada
  • Övriga golvemissioner som fenoler och TXIB
  • Kloranisoler från behandlat trä
  • Illaluktande ämnen
  • Alkoholer
  • Aldehyder
  • PAH
  • Terpener
  • Aromater
  • Svavelföreningar

… med flera. Även partikelbundna emissionsprodukter (till exempel mykotoxiner och endotoxiner) stoppas eftersom cTrap är lufttät.

Stäng meny