Läs mer om artikeln Lägenhet med inträngande tobaksrök
test

Lägenhet med inträngande tobaksrök

PAH i en gammal fastighet med en tjärprodukt i väggarna gav en avvikande lukt inne i byggnaden. Lukten fanns kvar även efter att tjäran tagits bort