Installationen av cTrap är snabb och enkel men kräver noggrannhet. Läs lägganvisningen för utförlig instruktion. Observera särskilda anvisningar för fuktavgivande betonggolv och yta angripen av mögel.

cTrap är en emissionsspärr men ingen fuktspärr. Detta innebär att duken binder in emissioner samtidigt som den låter fukt passera obehindrat (Z=200 s/m). Den är dessutom helt fri från kemikalier och fungerar utan att förbruka energi.

cTraps duk rullas ut över önskad yta, exempelvis golv

STEG 1

Rulla ut cTrap-duken mot den yta du vill täcka. Se till att våderna ligger kant i kant. Det krävs noggrannhet vid passningen så att våderna ligger dikt an.

cTraps duk placeras under golv

STEG 2

Fäst duken med häftklammer eller reglar där det går. Tejpa annars skarvarna med åldersbeständig tejp. Det går även att penetrera duken med spik eller skruv.

Täck duken med golv eller gipsskivor. Duken renar luften direkt.

STEG 3

Täck ytan med valfritt golv, eller gipsskiva på väggar och tak.

Har du frågor kring läggningen av cTrap? Vi hjälper dig gärna!

Stäng meny