Vuonna 2013 tehty cTrap-asennus johti lattian 2-etyyliheksanolipäästöjen alenemiseen arvosta 63 µg/m3 arvoon 1,5 µg/m3 (suunnattu mittaus). Seurantamittaukset osoittavat päästöjen pysyneen alemmassa arvossa 6 vuoden jälkeenkin.