Installationer

cTrap-duken installeras inomhus på golv, väggar eller tak beroende på varifrån emissionerna sprids. En indikator på att luftmiljön inte är hälsosam är en avvikande, tung lukt, men även luktfria ämnen kan ge hälsoproblem. cTrap fångar upp emissionerna oavsett om de märks via lukt eller inte.

cTrap är en flexibel lösning där du själv kan välja vilket ytskikt som ska installeras på duken. Om man väljer att avlägsna t ex ett befintligt plastgolv och betonggolvet därunder är fuktavgivande måste man först rengöra betongytan noggrant, sedan lägga en lämplig fuktspärr (exempelvis en polyeten- eller polypropenfolie) mot betongen, under cTrap. Fuktspärren ska ha ett högre Z-värde (s/m) än de ovanliggande skikten.

Se vår lägganvisning.

Vid installation på tak och väggar fäster man vanligen duken med häftklammer eller med reglar. Duken täcks därefter med gipsskiva och ytterskikt.

Vaggeryd

Efter klagomål från personal och elever gjordes en utredning där man konstaterade emissioner från golv på samtliga våningsplan. cTrap (550 m2) installerades på de två övre våningsplanen direkt på befintligt PVC-golv och täcktes därefter med ett undergolv och nytt PVC-golv.

Köping

Vid en totalrenovering av skolan fann man emissioner i träbjälklag på samtliga våningar. I samband med renoveringen valde man därför även att installera cTrap (1200 m2) för att försäkra sig mot eventuella framtida problem med inomhusluften.