Frågor & Svar

Hur fungerar cTrap jämfört med andra tätskikt?


cTrap är en emissionsspärr men ingen fuktspärr. cTrap-duken tar hand om och binder in emissioner såsom partiklar, organiska ämnen samt luktämnen, medan fukt passerar genom duken utan nästan något motstånd alls (Z=200 s/m). cTrap tillåter emissionerna att lämna konstruktionen och därigenom byggnaden att ”rena sig själv”. Eftersom cTrap släpper igenom fukt kan duken appliceras på vilket underlag som helst utan att orsaka fukt- och mögelproblem.

Är cTrap en miljövänlig produkt?


Ja, cTrap innehåller inga kemikalier och inga kemikalier används vid installationerna. Att produkten vi arbetar med är kemikaliefri är viktigt för oss. Kemikalier ska tillverkas och lagras, transporteras och lagras på nytt, och appliceras i byggnaden. Samtliga dessa moment innebär risker för människa och miljö. Dessutom ska byggnaden en gång rivas varvid kemikalierna riskerar att lakas ur de förorenade materialen och hamna i grundvattnet. Allt detta kan man undvika genom att använda cTrap.

Har cTrap några begränsningar?


cTrap-duken släpper igenom fukt men ska inte stängas in i en fuktig miljö (RH>75%). Vid installation av cTrap på ett fuktavgivande betonggolv ska det därför först läggas en lämplig fuktspärr (t ex en 0,2 mm polyetenduk eller annan lämplig spärr), därefter cTrap och slutligen valfritt ytskikt.

Kan cTrap lösa ”sjuka hus”-problemen? 


cTrap kan eliminera eller minska de hälsoproblem som följer av att vistas i ett hus som är ”sjukt” t ex efter en fuktskada. Forskning har visat att cTrap-duken effektivt stoppar partiklar och partikelburna ämnen samt flyktiga organiska ämnen (VOC). Att inomhusluften blivit friskare med cTrap märks i princip omedelbart (minuter eller timmar) efter installation. Vi får många tacksamma kommentarer om att besvär såsom huvudvärk, hosta, astma, hudirritationer mm har försvunnit eller avsevärt reducerats efter att cTrap har installerats.

Var köper man cTrap och hur installeras det?

Ni köper cTrap genom att beställa av oss via mail eller telefon. Vi rekommenderar att man först vänder sig till en professionell skadeutredare för att hitta emissionskällan och eventuella fuktproblem. cTrap skall installeras på den yta varifrån emissionerna sprids. Att installera cTrap kräver noggrannhet. cTrap har en slät och en luddig sida, och det är den luddiga sidan som skall ligga an mot konstruktionen (duken adsorberar bara från denna sida). Duken sätts fast med häftpistol eller tejp, utan några kemikalier. Om man applicerar cTrap på ett fuktavgivande betonggolv måste man först lägga en lämplig fuktspärr (t.ex en 0.2 mm polyeten- eller polypropenduk), därefter cTrap. Ytskikt som laminat eller parkett läggs sedan direkt på cTrap-duken, men om man vill lägga en plastmatta är det nödvändigt med ett undergolv mellan cTrap-duken och den nya mattan. Installation av cTrap på vägg eller tak görs på motsvarande sätt. Utanpå cTrap-duken sätter man lämpligen 6 mm gipsplatta som därefter kan målas eller tapetseras efter behag. cTrap är en riskfri produkt att använda eftersom den är fuktgenomsläpplig.