Företaget

Vår affärsidé är att enkelt och effektivt säkerställa en hälsosam luft inomhus. Med snabb installation och direkt effekt säkrar cTrap en ren och frisk inomhusmiljö utan att använda kemikalier eller förbruka energi. Vår vision är att ingen ska behöva vistas i en ohälsosam inomhusmiljö. cTrap ska vara det självklara förstahandsvalet för att säkerställa en god inomhusluft efter fuktskada. Vi vill också att cTrap ska användas förebyggande, det vill säga installeras redan innan hälsoproblem uppstår.

Vid Institutionen för Laboratoriemedicin (ILM), Lunds Universitet, bedrivs sedan många år forskning inom innemiljöområdet. Det är ur denna forskning som cTrap har vuxit fram. cTrap AB bildades 2013.

 

Utmärkelser

2009-2015: FoU-stöd (bl a Formas och Vinnova).

2011: Lunds Universitets/PwC:s innovationspris.

2014: Nominering till årets hetaste materialnyhet (Nordbygg).

2015: Stiftelsen SKAPA´s pris som Framtidens Innovatör.

 

Styrelse

Lennart Larsson, styrelseordförande

lennartl2

 

Född 1949. Tekn dr från LTH och professor vid Institutionen för Laboratoriemedicin vid Lunds Universitet. Har under 25 år forskat om inomhusmiljöer och ohälsa framför allt avseende mikrobiella föroreningar. Upphovsman till cTrap.

 

 

Johan Mattsson, styrelsemedlem, VD

johanm2

 

Född 1985. M.Sc. i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Johan har medverkat vid uppstart av ett flertal företag och har ett starkt engagemang för Bygg&Miljö. Utsågs till VD för cTrap AB vid bolagets bildande 2013.

 

 

Thomas Rundqvist, styrelsemedlem

thomasr2

 

Född 1965. Tekn dr från LTH inom material- och produktionsteknik. Med en bakgrund från näringslivet (verkstadsindustri, cleantech, kompositmaterial, bygg- och fastighet mm), bl a som VD, är Thomas nu verksam som affärsutvecklare på LU Innovation.

 

 

BG Svensson, styrelsemedlem (suppl)

bg2

 

Född 1945, civilekonom från Lunds Universitet. BG har en bred bakgrund inom bank- och finanssektorn i olika chefsbefattningar såväl nationellt som internationellt. Sedan 2003 anställd på Lunds Universitet som bl.a. VD för LUAB AB, Connect Skåne och Science Village Scandinavia AB mm. Numera verksam som Senior Advisor för holdingbolaget LU Holding AB.